Depannage of onderhoud? 09/252.59.72

Schoorsteenvegen
onderhoud of reiniging met attest

Schoorsteenvegen. Een job voor een vakman. Reken op Thermo Chauffe voor het onderhoud van uw schoorsteen. We reinigen uw schoorsteen en voorzien het wettelijk verplicht attest.

De Vlaamse overheid voorziet in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting om uw schoorsteen op regelmatige basis te laten reinigen. Schoorsteenvegen is verplicht voor wanneer uw schoorsteen aangesloten is op een centrale verwarmingsinstallatie. De verplichting geldt voor centrale verwarmingsinstallaties op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool), gas of steenkool. Bij centrale verwarmingsinstallaties op gas of stookolie geldt deze verplichting pas vanaf een vermogen van 20 kW.

Thermo Chauffe, betrouwbare specialist in schoorsteenvegen

Verplicht onderhoud van uw schoorsteen

Het reinigen van uw schoorsteen behoort tot de verplichting om uw centrale verwarming te onderhouden. Voor een CV op stookolie of vaste brandstof is het onderhoud jaarlijks verplicht. Voor een CV op gas moet het onderhoud pas om de 2 jaar gebeuren.

Reinigingsattest

Omdat het reinigen van uw schoorsteen een wettelijke verplichting is, krijgt u van ons uiteraard een reinigingsattest. Op dit attest zijn vermeld:

  • De uitvoerder van het onderhoud
  •  De beschrijving van het toestel
  • Verschillende onderdelen van de reiniging
  • Maatregelen om eventuele tekortkomingen weg te werken

Hoewel het reinigen van de schoorsteen van individuele stooktoestellen geen verplichting is, wordt het toch sterk aangeraden. Onder individuele stooktoestellen verstaan we een open haard, olie- of gashaard die niet aangesloten is op een centrale stookinstallatie) of een boiler op gas die enkel water verwarmt.
Met een regelmatig onderhoud van uw schoorsteen voorkomt u defecten en vermindert u uw stookkosten. Bovendien komt het ook nog eens het milieu ten goede. Redenen te over om uw schoorsteen op regelmatige basis een professioneel onderhoud te geven.
Meer weten? Contacteer ons.