Depannage of onderhoud? 09/252.59.72

Tanksanering
mazouttank verwijderen, reinigen of neutraliseren

Thermo Chauffe is de specialist voor tanksanering. Reken op ons voor het verwijderen, reinigen of neutraliseren van uw stookolie- of mazouttank.

Veilige en efficiënte tanksanering met Thermo Chauffe

Saneringswerken is een gespecialiseerde job die uitgevoerd moet worden door een gekwalificeerd vakman. Bij Thermo Chauffe beschikken we over jarenlange ervaring, uitgebreide expertise en uiteraard de nodige certificaten voor tanksanering. Daardoor kunnen we u helpen met het veilig en efficiënt verwijderen, neutraliseren of opvullen van uw stookolie- of mazouttank.

Wanneer een tank niet langer gebruikt wordt of niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen, zal het risico op lekkage en vervuiling van de bodem en het grondwater toenemen. Om lekken te vermijden is het belangrijk om de oude tank te laten verwijderen, neutraliseren of opvullen. Op ons kan u rekenen. Bij Thermo Chauffe hebben we de nodige kennis en apparatuur om uw oude stookolie- of mazouttank op een veilige en efficiënte manier te verwijderen, te neutraliseren of op te vullen.

Thermo Chauffe, specialist voor tanksanering

Mazouttank verwijderen

U bent verplicht om uw mazouttank te laten verwijderen wanneer u deze niet langer gebruikt. Het verwijderen en neutraliseren van uw mazouttank is een wettelijke verplichting. Wanneer u nalaat dit te doen, kan u verantwoordelijk gesteld worden voor de bodemsanering. Dit type grondreiniging kan al snel oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

We graven uw mazouttank indien mogelijk in zijn geheel uit. In sommige gevallen zal het echter nodig zijn om hem in kleinere handelbare stukken te versnijden.
Vermijd overbodige kosten en laat Thermo Chauffe uw mazouttank verwijderen. De verwijdering van uw mazouttank gebeurt aan de hand van een vast proces. Vooraleer we de mazouttank verwijderen zullen we ze eerst grondig reinigen of neutraliseren.

Mazouttank neutraliseren

Het neutraliseren of reinigen van uw mazouttank moet gebeuren door een erkende firma. Thermo Chauffe heeft de afgelopen jaren naam en faam vergaard als tanksaneringsfirma voor de provincie Oost-Vlaanderen. We beschikken over de nodige certificaten om het neutraliseren van uw mazouttank tot een goed einde te brengen.

Na de reiniging van uw mazouttank krijg u het wettelijk attest dat afgeleverd moet worden bij de verkoop van uw woning.

Mazouttank opvullen

In sommige gevallen is het niet mogelijk om de mazouttank te verwijderen. Wanneer uw mazouttank zich onder of dichtbij uw woning bevindt of wanneer er nutsleidingen in de buurt van uw tank gelegd zijn, zullen we ze na een grondige reiniging opvullen om instortingsgevaar te vermijden.